Проектиране

Image

В тази сфера ние предлагаме:

  • Предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на идеите на клиента;
  • Цялостно проектиране на жилищни, търговски и промишлени сгради ( изготвяне на - Архитектура, Строителни конструкции, Технология, Ел, ВиК, ВП, ОВК, ПУСО, ПБ, ПБЗ);
  • Преустройство и промяна на предназначение на съществуващи сгради и помещения (магазини, офиси, ателиета, тавани, апартаменти, кабинети и др.);
  • Фотореалистични визуализации;
  • Смяна на статут и предназначение на земеделски земи и парцели, изготвяне и изменение на ПУП;